Weetje: Android versiegebruik

Welke versie van Android is nou echt populair? In onderstaand schema is goed te zien wat de daadwerkelijke verdeling is van het gebruik van Android.