Privacy en Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid:

Persoonlijke informatie

TalkAboutApps respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke informatie kan worden verzameld tijdens uw bezoek aan deze site als u contact opneemt of een reactie plaatst op een artikel, beide zijn geheel vrijwillig. Deze gegevens worden niet gebruikt tenzij u daarom vraagt.

Geen van uw persoonlijke gegevens wordt doorgegeven, verkocht of openbaar gemaakt aan derden. Enige uitzonderingen op deze regel zijn als dit noodzakelijk is voor rechtsgeldige juridische verzoeken of de veiligheid van derden te kunnen garanderen.

Log bestanden

Zoals vele sites maakt deze website ook gebruik van log bestanden. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen zoals uw IP (Internet Protocol) adres, browsertype en ISP (Internet Service Provider), datum en tijd van uw bezoek en van welke site u afkomstig bent. Deze informatie bevat geen gegevens waaruit uw identiteit is af te leiden.
TalkAboutApps behoudt het recht deze informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Cookies

TalkAboutApps gebruikt momenteel geen cookies. Het is wel mogelijk cookies te vinden van advertentie partners van derden. Deze cookies zijn tot dusver bekend uitsluitend bedoeld om u de juiste advertenties aan te kunnen bieden en advertentie programma’s te kunnen verbeteren. Deze sites van derden ontvangen in de meeste gevallen ook wat deze website ontvangt aan log bestanden. Deze website heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden.
Voor meer informatie hierover is het raadzaam het privacybeleid van deze partners op te zoeken.

Huidige advertentie partners:
– Google Adsense

Google Adsense

Google maakt gebruik van een speciale DART-cookie om u advertenties te tonen die qua inhoud geselecteerd worden aan de hand van uw surfgedrag op zowel deze als andere websites. U kunt zich te allen tijde via Google afmelden voor de DART-cookie.

Als u cookies compleet wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Voor gedetailleerde informatie over het beheer van cookies kunt u terecht op de website van de betreffende browser.

Gebruiksvoorwaarden:

Door het bezoeken van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wet-en regelgeving, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, verbiedt u uzelf toegang en gebruik van deze website.

Teksten van TalkAboutApps mogen gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden als de tekst onaangepast met een bron-/naamvermelding en volgbare link geplaatst wordt.

TalkAboutApps zal alles in het werk stellen om actuele en correcte informatie te vermelden op deze website, maar is niet verantwoordelijk voor en garandeert of verzekert de correctheid, gangbaarheid of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie niet. TalkAboutApps is niet aansprakelijk voor schade die of letsel dat voortvloeit uit de toegang of de niet-beschikbaarheid van de toegang tot de website of uw vertrouwen in informatie van deze website.

Disclaimer

TalkAboutApps biedt geen garantie dat:
1. de website zal voldoen aan uw vereisten;
2. de website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutvrije basis;
3. de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de website correct of betrouwbaar zijn;
en 4. de kwaliteit van eender welke software, producten, diensten, informatie of andere materialen die worden verkregen door u via de website aan uw verwachtingen zal voldoen. Alle inhoud, materialen, informatie of software die wordt gedownload of op een andere manier wordt verkregen door het gebruik van de website, wordt gedownload of verkregen naar uw goeddunken en u draagt er zelf het risico voor. TalkAboutApps is niet aansprakelijk voor enige schade jegens u of uw computersystemen, mobiele apparaten of gegevensverlies dat voortvloeit uit het downloaden van eender welke inhoud, materialen, informatie of software. TalkAboutApps behoudt zich het recht voor elk moment wijzigingen uit te voeren aan de website of de website te updaten zonder voorafgaande kennisgeving.

Sites van derden

TalkAboutApps kan links of referenties bevatten naar websites van derden, TalkAboutApps kan niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van zulke andere websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel dat voortvloeit uit die inhoud. Alle links naar andere websites worden alleen opgenomen ten behoeve van de gebruikers van deze website.

Reacties

TalkAboutApps is niet verantwoordelijk voor links, referenties en enige andere vorm van tekst in reacties van gebruikers. Wel moedigt TalkAboutApps iedereen aan contact op te nemen mocht iets niet bevallen.

TalkAboutApps behoudt zich het recht voor dit privacybeleid en deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatst gepubliceerde versie vervangt elke voorgaande versie.
Neem contact op bij vragen of onduidelijkheid.

Copyright

Logo’s, merk- en productnamen Apple, iPhone, iPad, iPod Touch en iTunes zijn eigendom van Apple, Inc.
Logo’s, merk- en productnamen Android, Android Market en Play Store zijn eigendom van Google.
Deze site is niet gesponsord, goedgekeurd of onderdeel van Apple, Inc of van Google.
Screenshots en app iconen zijn eigendom van respectieve uitgevers.