Nieuws: Beslist.nl iPhone app herkent speelgoed en vergelijkt prijzen

Om het shoppen tijdens de Sinterklaasperiode aangenamer te maken heeft vergelijkingswebsite Beslist.nl een iPhone applicatie (app) ontwikkeld. De app maakt het mogelijk om te kijken waar een speelgoedartikel, of een soortgelijk artikel, online wordt aangeboden. Webshops worden getoond met de prijs van het product, de levertijd en de verzendkosten.

De app werkt door middel van het maken van foto’s van speelgoedartikelen. De foto’s worden door de app herkend en deze laat vervolgens een overzicht zien van de webshops die het product (of een soortgelijk product) aanbieden met de prijzen hierbij. Tevens kan de app barcodes van speelgoedartikelen scannen en productomschrijvingen uitlezen.

Het gaat om een gratis app welke tot 6 december actief zal zijn. De app is ontworpen in Sinterklaasstijl en is uitsluitend beschikbaar voor iPhone gebruikers. Klik hier om de app gratis te downloaden. Voor meer informatie over de app kan contact worden opgenomen met Frank Aalbers via app@beslist.nl.

Op Beslist.nl kunnen meer dan 15 miljoen producten van 5642 shops snel en gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Verder kan je informatie over een product inwinnen door maar liefst 454.412 productbeoordelingen van andere consumenten en experts te lezen. Ook heb je de mogelijkheid om 33.539 video-reviews te bekijken die je informeren over de verschillende producten.

Schrijft graag over gadgets, mobieltjes, Android. Heeft een passie voor lekker eten en koken. In het bezit van een Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Tab 2, iPad Mini, Samsung Galaxy Nexus. Tevens behoorlijk aan het hobbyen met de Raspberry Pi.